انتشار دومین شماره‌ی فصلنامه نگاه آفتاب

دومین شماره‌ی فصلنامه نگاه آفتاب

دومین شماره فصلنامه نگاه آفتاب گفت‌وگویی ویژه با استاد غلام‌حسین امیرخانی دارد که طی آن، این هنرمند شاخص دیدگاه خود در حوزۀ عرفان و مولانا و پیوند خوشنویسی ایرانی با آن را مطرح کرده‌است. در بخش حکمت، موضوع تنهایی به عنوان دغدغه‌ای بشری و جهانی از ابعاد مختلف مورد توجه قرار‌گرفته و آموزه‌های مولانا در […]

مقاله ای از نصر‌الله پورجوادی با عنوان شارلاتانیسم فردید

مقاله ای از نصر‌الله پورجوادی با عنوان شارلاتانیسم فردید

نصر‌الله پورجوادی در نهمين شماره انديشه پويا ‌در مقاله‌ای انتقادی (با عنوان شارلاتانیسم فردید ) به مقايسه احمد فرديد قبل و بعد از انقلاب پرداخت. نصر‌الله پورجوادی براساس دفترچه يادداشت‌هايش از کلاسهای احمد فرديد در سالهای ۴۹ و ۵۰ ، زمانی‌که در دوره فوق‌ليسانس فلسفه در دانشگاه تهران شاگردی احمد فرديد را تجربه کرده، اين […]