نقد و بررسی کتاب نسبت روشنفکری دینی و اخلاق

با حضور مصطفی ملکیان، سروش دباغ، محمدمنصور هاشمی و سعید حجاریان

جلسه نقد و بررسی کتاب « نسبت روشنفکری دینی و اخلاق » نوشته سروش دباغ با حضور مصطفی ملکیان، سروش دباغ، محمدمنصور هاشمی و سعید حجاریان موسسه معرفت و پژوهش | ۲۶ خرداد ۸۹