گفتگو ماهنامه مهرنامه با دكتر محمد علی اسلامی ندوشن

ترازوی ملت ایران پاره‌سنگ نمی‌برد | گفتگو ماهنامه مهرنامه با دكتر محمد علی اسلامی ندوشن

دكتر محمد علی اسلامی ندوشن (متولد سال 1304) مترجم و نویسنده مشهور ایرانی است كه آثار ارجمندی همچون؛ «ایران را از یاد نبریم»، «داستان داستان‌ها»، «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، «ایران و تنهائیش»، «هشدار روزگار»، «ایران چه حرفی برای گفتن دارد»، «راه و بی راه»، «سخن‌ها را بشنویم» و… پدید آورده و اگر درباره […]