نوشتار نادر اربابی با عنوان «سختگیری و تعصب خامی است»

نوشتار نادر اربابی با عنوان «سختگیری و تعصب خامی است»

آموزه‌های مثنوی چراغی در كوره راه خرد سختگیری و تعصب خامی است نادر اربابی (پزشک و دانشجوی ارشد فلسفه اخلاق) منتشر شده در روزنامه اعتماد | شماره ۴۷۵۵ -۱۳۹۹ سه شنبه ۸ مهر گروه اندیشه| هشتم مهرماه در تقویم روز بزرگداشت خالق مثنوی معنوی است: جلا‌ل‌الدین محمد بلخی (672-604 ه.ق) موسوم به مولانا، مولوی، رومی […]

رد پای پوپولیسم در جاده سلامت

رد پای پوپولیسم در جاده سلامت

پوپولیسم اصولاً واژه ایست مربوط به علم سیاست و همان جا هم تعاریف متعددی دارد ولی آن قدر که در این حیطه به کار ما می‌آید عبارت است از روش ها و منش‌هایی که هدفشان فقط بدست آوردن دل عامه جامعه به هر قیمتی هست و در این بین انواع ضوابط علمی، اخلاقی، قانونی و […]