معرفی کتاب «ميان شک و ايمان» اثر جان هيک

معرفی کتاب «ميان شک و ايمان» اثر جان هيک

از جان هیک چند کتاب به فارسی ترجمه شده که  شاید مهم ترین کتاب او در حوزه فلسفه دین، کتاب «فلسفه دین» او باشد که سال ها پیش توسط بهزاد سالکی ترجمه و منتشر شد. کتاب «ميان شک و ايمان» که در سال 2010 به انگلیسی منتشر شد و در سال 1396 توسط ادیب فروتن، به فارسی […]