مصطفی ملکیان، بحران معنویت «مولفه های زندگی معنوی» سال۸۳

مصطفی ملکیان، بحران معنویت «مولفه های زندگی معنوی» سال83

بحثی را که مایلم در مورد آن نکاتی را خدمتتان عرض کنم در مورد بحران معنویت است. اما برای بحث در باب بحران معنویت به خصوص با تأکید بر مفهوم و واژه بحران، لازم است که ۳ مرحله را پشت سر بگذاریم. مرحله اول این است که مشخص کنیم مرادمان از زندگی معنوی و به […]