درس‌گفتارهای درآمدی به منطق کاربردی از یاسر میردامادی

درس‌گفتارهای درآمدی به منطق کاربردی از یاسر میردامادی

عنوان سخنرانی : درآمدی به منطق کاربردی تاریخ برگزاری جلسات : ۱۳۸۷ مکان : جهاد دانشگاهی مشهد تعداد جلسات : هشت جلسه سخنران : یاسر میردامادی