قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی

 منشور حقوق شهروندی به دلایل مختلف قابل دفاع است. چراکه قانون اساسی مربوط به سال 58 است. به همین دلیل تحولات جدید تئوریکی و نظری در زمینه عدالت، آزادی و یا مباحثی از این دست ،که  در آن نیامده است می‌تواند در قالب منشور پیش بینى شود ، به شرطی که در جهت ارتقاء حقوق […]

منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی

تاریخ معاصر ایران، آینه‌ای روشن از آرمان‌ها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از یک‌صد ساله آزادی و عدالت‌خواهی ملت ایران، نمونه‌های پرافتخاری همچون نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفرازونشیب، مردم ایران خواستار حرمت نهادن به کرامت و حیثیت والای انسانی و دستیابی به حقوق […]