مقاله رضا بابایی با عنوان «وقف از نگاه اخلاق و عرفان»

مقاله رضا بابایی با عنوان «وقف از نگاه اخلاق و عرفان»

وقف بیش و پیش از آنکه خیر و فایده‌ای برای‌ دیگران داشته باشد، واقف را دگرگون و مستعد دریافت‌های معنوی می‌کند؛ زیرا جان او را از وابستگی‌ می‌رهاند و باران تزکیه و وارستگی را بر سر او جاری‌ می‌کند. همچنین،سرمایهء او را که به قیمت صرف عمر به دست آورده است جاودانه می‌کند و روح […]

مصطفی ملکیان؛ دو سخنرانی و یک مصاحبه با مضمون «بحران اخلاق و معنویت»

مصطفی ملکیان؛ دو سخنرانی و یک مصاحبه با مضمون «بحران اخلاق و معنویت»

تاکنون دو سخنرانی از مصطفی ملکیان با عناوین «مولفه های زندگی معنوی» و «پیش فرض های زندگی معنوی» با مضمون «بحران اخلاق و معنویت» ایراد گردیده است. مصاحبه‌ای تحت عنوان «بحران اخلاق و معنویت (فلسفه اخلاق)» نیز با همین موضوع منتشر شده است. در ادامه می‌توانید آنها را دریافت کنید.