درس‌گفتار معنویت در نهج البلاغه از مصطفی ملکیان

درس‌گفتار معنویت در نهج البلاغه ، مصطفی ملکیان

رمضان سال 1379  مصطفی ملکیان در موسسه ی نگاه معاصر (که متاسفانه پس از چندی به دلیل برخی مشکلات تعطیل شد) طی هشت جلسه ، درس‌گفتاری با عنوان ” معنویت در نهج البلاغه ” ، ارائه نمودند. این جلسات که باحضور تعداد اندکی برگزار گردید حاوی مطالب نغز وشنیدنی و بسیار دلپذیر است.