وحید، سروش و «معضل شریعتی»

عرفان بادکوبه: دکتر وحید دستجردی در شماره‌ی ۳۴ مهرنامه در مقاله‌ای با عنوان «دین: از حقیقت به کاربرد، و دوباره حقیقت» به بررسی متدولوژی سه متفکر دینی مطرح جهان اسلام و آشنا با ذهنیت ایرانیان پرداخته است. او در این مقاله متدولوژی اقبال، شریعتی و سروش را بررسی می‌کند و توصیه می‌کند که جریان روشنفکری دینی در […]