گفتگو صدانت با مصطفی ملکیان پیرامون ازدواج ، حق و تکلیف فرزندان و والدین

مصطفی ملکیان ازدواج

از اینکه وقت شریف‌تان را در اختیار ما قرار دادید، بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم. برای استفاده بیشتر از وقت، بدون مقدمه سؤالات خود را طرح می‌کنم.