رگ حرف ۱۲ ، آیا هر امر مشمئز کننده‌ای بد است؟

رگ حرف 12 ، آیا هر امر مشمئز کننده‌ای بد است؟

اَه چه حال به هم زن! آیا هر امر مشمئز کننده‌ای  بد است؟ بشقابی پر از کرم‌های زنده که در هم وول می‌خورند و یک چینی آن‌ها را با ولع می‌خورد؛ حال به هم زن است، نه؟ کله پخته یک گوسفند با چشمانی نیمه باز و زبانی بیرون از دهان و دندان‌هایی سیاه در بشقابی […]