چراغی میان اقیانوس‌ها

چراغی میان اقیانوس‌ها

مرمر مشفقی تام شربورن، مهندس و رزمنده سابق است که بعد از دوران جنگ جهانی اول و بازگشت به استرالیا، دنبال کار در جایی دنج و دور از مردم است تا بتواند زخم‌ها و حس‌های ناخوشایندی که از جنگ با خود دارد را درمان کند. حس این‌که چرا او فرصت زندگی را دارد در حالی […]