محمدعلی اسلامی ندوشن؛ قلمرو ریا در ادبیات

محمدعلی اسلامی ندوشن؛ قلمرو ریا در ادبیات

اشاره: بنا به دلایلی از عصر غزنویان به این سو، مدیحه‌سرایی و تملق در شعر و زبان فارسی پررنگ و تا حدی محور سخن شد و هرچه پیش رفت، غلیظ‌تر و غلیظ‌تر شد و در سده‌های بعدی به انحطاط اخلاقی انجامید و یا شاید انحطاط اخلاقی را آینه‌گری کرد. عنوان اصلی این نوشتار «قلمرو ریا […]

گفتگو ماهنامه مهرنامه با دكتر محمد علی اسلامی ندوشن

ترازوی ملت ایران پاره‌سنگ نمی‌برد | گفتگو ماهنامه مهرنامه با دكتر محمد علی اسلامی ندوشن

دكتر محمد علی اسلامی ندوشن (متولد سال 1304) مترجم و نویسنده مشهور ایرانی است كه آثار ارجمندی همچون؛ «ایران را از یاد نبریم»، «داستان داستان‌ها»، «زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه»، «ایران و تنهائیش»، «هشدار روزگار»، «ایران چه حرفی برای گفتن دارد»، «راه و بی راه»، «سخن‌ها را بشنویم» و… پدید آورده و اگر درباره […]