آیا دگرپذیری در جهان اسلام امکان‌پذیر است؟

اشارە: محمد شوقی زین استاد دانشگاه و تحلیل‌گر الجزایری دارای مدرک دکترا در رشته‌ی مطالعات عربی اسلامی و متخصص فلسفه و تصوف از دانشگاه پروفونس است. او دکترای دوم خود را درباره “میشل دوسارتو” اندیشمند فرانسوی از دانشگاه آکس مرسیلیا دریافت کرد. از آثار او می‌توان به “تأویلات وتفکیکات”، “سیاسه العقل” و “الثقاف فی الأزمنه […]