گذار به دموکراسی؛ ممکن یا ممتنع

گذار به دموکراسی؛ ممکن یا ممتنع

گذار به دموکراسی؛ ممکن یا ممتنع مجموعه مقالات منتشر شده در باب گذار به دموکراسی دریافت فایل PDF این مجموعه اشاره: مجموعه مقالاتی که در ادامه آمده است، مقالاتی است که در بهار و تابستان سال 1401، پیش از آغاز اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، در هفته نامه صدا در باب گذار به دموکراسی […]