نقد و بررسی فیلم فروشنده

نقد فیلم فروشنده

صدای مهیب لرزیدن خانه‌های مردم، از جمله خانه عماد و رعنا، که در یک مجتمع قرار گرفته و آشفتگی و هراس و فرار ساکنان، ورودی بسیار خوبی برای فیلم است که نشان دهد فاجعه در راه است. عامل این لرزیدن‌های مهیب یک بیل مکانیکی در حال گودبرداری است. روز بعد، به خوبی نشان داده می‌شود […]

درسگفتار فلسفه اگزیستانسیالیسم از محمد رضوانی

دانلود صوت درسگفتار فلسفه اگزیستانسیالیسم از محمد رضوانی

فلاسفه اگزیستانسیالیسم میگفتند فرض کنید شما فهمیدید که که حقیقت الوجود فلان شی ء چیست ، و یا فهمیدید که موجود کثیر است یا واحد ، و یا فهمیدید که هر معلولی علت دارد و یا فهمیدید که اصالت با وجود است یا ماهیت . فهم این نکات ذره ای از دردهای شما نخواهد کاست ، […]