انقلاب به‌مثابه‌ی رخ‌داد: درنگی در پرسش از «دست‌آوردهای انقلاب»

انقلاب به‌مثابه‌ی رخ‌داد: درنگی در پرسش از «دست‌آوردهای انقلاب»

همان‌طور که درباره‌ی دست‌آورد‌های یک زلزله نمی‌شود سخن معناداری گفت، از دست‌آوردهای «انقلاب» دست‌کم به‌معنای کلاسیک آن، هم نمی‌شود سراغ گرفت. انقلاب‌های علمی هم حکم‌شان همین است. انقلاب‌های سیاسی، درست مثل انقلاب‌های علمی، نه قابل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی اند و نه قابل مهار و پیش‌گیری.

نوشتار محمدمهدی مجاهدی با عنوان «ابتذال شر و مسؤولیت جمعی»

ابتذال شر و مسؤولیت جمعی، محمدمهدی مجاهدی

سوگوارانه بسیاری از نخبگان مثل عموم عوام در چگونگی فهم رویدادهایی قساوت‌آلود و جنایت‌کارانه مانند هولوکاست و امثال آن‌ دم‌دستی‌ترین تحلیل را برمی‌گیرند: رهبری کاریزمایک مطابق باورهای غلط و خطرناکش دستور قتل عام داد و چند نفر هم آن را اجرا کردند و خلاص. این قبیل تحلیل‌ها که متأسفانه در این بازار پرآزار به برکت […]

فرودستی زنان : تبعیض جنسیت‌بنیاد دربرابر سیاست برای زندگی

فرودستی زنان : تبعیض جنسیت‌بنیاد دربرابر سیاست برای زندگی

پرسش از فرادستی و فرودستی، خواهی‌نخواهی و ناخودآگاه یا خودآگاه، پرسش از امر سیاسی است. درک امر سیاسی مگر چیست جز درجاتی گوناگون از این آگاهی و اشراف مرکب: اشراف بر وضعیتی که در آن، دو سوی رابطه در دو تراز قدرت نشسته‌اند، یکی فرادست، دیگری فرودست؛ و آگاهی بر این که این اختلافِ ترازِ […]

میزگرد مهرنامه با موضوع جامعه‌شناسی سیاسی پوپولیسم

میزگرد مهرنامه با حضور حمیدرضا جلائی‌پور و محمدمهدی مجاهدی و با موضوع جامعه‌شناسی سیاسی پوپولیسم

توضیحات محمدمهدی مجاهدی پیرامون این میزگرد: پیوست این یادداشت نسخه‌ای از متن منقح میزگردی است با حضور من و آقای دکتر حمیدرضا جلائی‌پور به میزبانی آقای جواد روح که در آن بررسی معنا و مبنای پوپولیسم و گونه‌شناسی آن همراه با نگرشی مقایسه‌ای به پوپولیسم در ایران و آمریکا موضوع بحث بود. این متن بالأخره در […]

دموکراسی بدیهی نیست: از شامگاه «پسا‌-‌حقیقت» تا سپیده‌دم «پسا‌-‌دموکراسی»

دموکراسی بدیهی نیست: از شامگاه «پسا‌-‌حقیقت» تا سپیده‌دم «پسا‌-‌دموکراسی»

فرمانى اجرائی که ترامپ پنجشنبه عصر، ۲۷ ژانویه‌ی ۲۰۱۷ به نام و بهانه‌ی «حفاظت از ملت [آمریکا] دربرابر حمله‌‌های تروریستی اتباع خارجی» آن هم در ساختمان پنتاگون امضا کرده است، بسیار وحشتناک‌تر و وحشیانه‌تر از آنی است که پیش‌تر در اخبار درز کرده و نگرانی‌هایی را برانگیخته بود.

از نیت‌خوانی تا توجیه‌گرایی درباب امکان تأسیس فرقه‌ی سروشیه

از نیت‌خوانی تا توجیه‌گرایی درباب امکان تأسیس فرقه‌ی سروشیه

میان دو سخن نباید خلط کرد. یک سخن درباره‌ی نیت و قصد آقای سروش است برای آن‌چه آقاینراقی و آقای گنجی آن را «تأسیس کردن یک فرقه یا آیین دینی تازه» می‌نامند. سخن دیگر این است که یکی از پیامدهای ناخواسته‌ی مجموعه‌ی آرای آقای سروش می‌تواند «تأسیس شدن یک فرقه یا آیین دینی تازه» باشد. […]

ارزیابی نقادانه‌ی نسبت‌سنجی دیانت و خشونت ، محمدمهدی مجاهدی

ارزیابی نقادانه‌ی نسبت‌سنجی دیانت و خشونت ، محمدمهدی مجاهدی

کسانی دردمندانه بر آیات و روایات و تفاسیری دست می‌گذارند که پیروان ادیان را به خون‌ریزی تحریض می‌کنند، و گاه‌ بهت‌زده و گاه جست‌وجوگرانه می‌پرسند آیا خشونت‌ورزی متدینان را همین بهانه‌ها و مبرّرات کافی نیست. گمان می‌کنم ملامت نهفته در سخن ایشان را نیک درمی‌یابم و بیش از آن، با دردمندی و نیک‌خواهی پاره‌ای از […]