معرفی و بررسی کتاب زندگی‌نامه خودنوشت مارتین‌لوتر کینگ در سلسله نشست های گفتار و اندیشه

معرفی و بررسی کتاب زندگی‌نامه خودنوشت مارتین‌لوتر کینگ در سلسله نشست های گفتار و اندیشه

سعید دهقانی (روزنامه اعتماد | شماره ۵۴۵۶ | ۱۴۰۲ شنبه ۱۹ فروردین | صفحه ۱۱): افرادی كه قدرت سیاسی و نفوذ اجتماعی داشته‌اند اما برای نگه داشتن جایگاه‌شان كارآمدترین راه را دوری از خشونت برگزیده‌اند در تاریخ معاصر جهان كم‌شمار بوده‌اند. «نلسون ماندلا»، «ماهاتما گاندی» و «مارتین‌لوتر كینگ» شناخته‌ترین چهره‌هایی هستند كه مدارا با دیگری، […]