مجموعه نشست‌های «دوشنبه‌های عدالت»

مجموعه نشست‌های «دوشنبه‌های عدالت»

 نشست‌های «دوشنبه‌های عدالت» هر هفته از ساعت 15 الی 17 در سالن اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.