دین به مثابه قدرت یا دین به مثابه اخلاق؟

دین به مثابه قدرت یا دین به مثابه اخلاق؟

محمدامین قانعی راد: بحث از دین به مثابه اخلاق، همچنین دین به مثابه قدرت از پیچیده ترین مباحث محسوب می شود. ابعاد بسیار متفاوت و گسترده ای را می شود در این بحث پیش كشید . سوال كلی این است كه آیا دین حامل پیام های اخلاقی است یا حامل پیام های قدرت ؟ آیا […]

معرفی و بررسی کتاب زوال پدر سالاری در سلسله نشست های گفتار و اندیشه

معرفی و بررسی کتاب زوال پدر سالاری در سلسله نشست های گفتار و اندیشه

شانزدهمین جلسه از سلسله نشست های گفتار و اندیشه با موضوع معرفی و بررسی کتاب زوال پدر سالاری و با حضور نویسنده کتاب دکتر محمدامین قانعی راد در دفتر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی شورای منطقه فارس در مهرماه برگزار گردید.