سخنرانی مصطفی ملکیان، محمدعلی موحد و محقق داماد در شب مثنوی و قرآن مجید

سخنرانی مصطفی ملکیان، محمدعلی موحد و مصطفی محقق داماد در «شب مثنوی و قرآن مجید»

از شبهای قرآنی مجله بخارا با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی چهار شب در کانون زبان فارسی برگزار شده است. اولین شب به «تفاسیر عرفانی قرآن مجید» اختصاص داشت با سخنرانی دکتر سید مصطفی محقق داماد و استادان نصرالله پورجوادی،محمدرضا موحدی، محمد سوری و اکبر راشدی نیا . «شب تفاسیر قرآن مجید» دومین شب […]