کلیسا و پادشاهی، جورجو آگامبن

کلیسا و پادشاهی، جورجو آگامبن

مقدمه‌ی مترجم: «کلیسا و پادشاهی» در اصل متن پیاده‌شده‌ی سخنرانی (یا به یک تعبیر «وعظ») جورجو آگامبن در کلیسای جامع کاتولیک نتردام پاریس در حضور اسقف پاریس و شماری دیگر از مقام‌های بلندپایه‌ی کلیسایی است. آگامبن این سخنرانی را در قالب گفتارهای روز پرهیز (Conférences de Carême) در روز ۸ مارس سال ۲۰۰۹ به‌همراه پدر […]