عشق، تباهی است

عشق، تباهی است

۱ دو ماهی از جشنواره‌ی کن می‌گذرد. همه برگشتند. فیلم‌ها حالا به نمایش عمومی درمی‌آیند. نگاه‌های سیاه و سفید اهل کن شاید از این به بعد کمی خاکستری ‌شود. هورا کشیدن‌ها، یقه جر دادن‌ها، یارکشی‌ها … و آنچه می‌‌ماند ارزش‌های ماندگار خواهد بود و فراموش کردن معمولی‌ها. فیلم‌ها نه در یک ماراتن طاقت‌فرسا و سرسری که […]