طرح‌ها و تمرین‌های بحث فلسفی

طرح‌ها و تمرین‌های بحث فلسفی

برنامه‌ی آموزش اندیشیدن به کودکان و نوجوانان و یا به اصلاح «فلسفه برای کودکان و نوجوان» حدود 50 سال است که در کشورهای توسعه‌یافته و تقریبا 15 سال است که در ایران معرفی شده و مورد توجه اندیشمندان و معلمان و افراد علاقمند که در فکر ارتقا اندیشه و آگاهی در جامعه‌اند قرار گرفته است. […]