ملکیان و مبانی نظری اصلاحگری

ملکیان و مبانی نظری اصلاحگری

مصطفی ملکیان در کتاب «تقدیر ما تدبیر ما» به موضوع اصلاحگری و مبانی نظری اصلاح‌طلبی نظر دارد. او در ابتدا با تعریفی از اصلاح‌طلبی (اصلاح‌طلبی، هواداری از تغییر اجتماعی با استفاده از روش دموکراتیک، مسالمت‌آمیز و تدریجی است) می‌افزاید: ١- روش تغییر اجتماعی باید دموکراتیک یا مردمسالارانه باشد، ٢-این تغییر اجتماعی باید مسالمت‌آمیز و بدون […]