ترجمۀ مدخل فلسفهٔ بهروزی از دانشنامه فلسفی استنفورد

مدخل فلسفهٔ بهروزی از دانشنامه فلسفی استنفورد

فلسفۀ بهروزی[1] راجر کریسپ[2] ترجمۀ حسین محمدی‌زاده بابک عباسی مقدمه در فلسفه اصطلاح بهروزی[3] غالباً برای توصیف چیزی به‌ کار می‌رود که به‌ معنای غیرابزاری[4] یا غایی[5] برای شخص خوب[6]است. پرسش از چیستی بهروزی مستقلاً محلِ توجه است، ولی در فلسفۀ اخلاق هم اهمیت زیادی دارد؛ خصوصاً در فایده‌گرایی[7] که بر اساس آن، یگانه شرط […]