آیا به فلسفه ی حقوق نیاز داریم؟

سخنرانی دکتر حکمت‌ نیا با عنوان "آیا به فلسفه ی حقوق نیاز داریم؟"

دکتر حکمت‌ نیا : در قرن هفدهم تحت تأثیر اتفاقاتی، دو پیش‌فرض ساده مورد پذیرش واقع شد که منجر به این پدید آمدن جوامع مدرن گردید: ۱- خدایی وجود ندارد یا وجود دارد و فرمانی نداده است یا فرمان داده و مخاطبش ما نبوده‌ایم و …، یعنی خودش را از حقوق کنار کشیده است؛ ۲- اساساً […]