مقاله فلسفه های ایرانی اسلامی به روایت کنت دوگوبینو

دکتر کریم مجتهدی ، فلسفه های ایرانی اسلامی

  در این مقاله ، دکتر کریم مجتهدی به بررسی روایت کنت دوگوبینو ، شرق شناس و فرستاده سیاسی فرانسوی که توجه زیادی به ایران ، موقعیت تاریخی و فرهنگی ما در قرن نوزدهم میلادی داشته است می پردازد .