فلسفه فقه ، مصطفی ملکیان

استاد مصطفی ملکیان

آنچه در پی می آید pdf متن سخنرانی مصطفی ملکیان پیرامون فسلفه فقه در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و pdf مصاحبه ی گفتگوی جمعی از اساتید حوزه با ایشان در سال ۱۳۷۷ می باشد.