نوشتار مالک حسینی با عنوان «ما را چه به نبردهای اجدادمان؟!»

نوشتار مالک حسینی با عنوان «ما را چه به نبردهای اجدادمان؟!»

ما را چه به نبردهای اجدادمان؟! مالک حسینی مالک حسینی: نشریۀ Documento در آتن (۷ نوامبر۲۰۲۰)، در واکنش به کسانی که دوهزار و پانصدمین سالگرد پیروزی یونانیان بر ایرانیان را در نبردهای ترموپیل و سالامیس جشن گرفته‌اند، مجموعه‌مطالبی را منتشر کرده است، از جمله یادداشتی کوتاه از من؛ این یادداشت به آلمانی نوشته شده و […]

بیتهای زن ستیزانه در شاهنامه

بیتهای زن ستیزانه در شاهنامه

تئودور نولدکه دربارۀ مقام زن در شاهنامه می‌نویسد: «در شاهنامه زنان نقش فعّالی ایفا  نمی‌کنند، تنها زمانی ظاهر می‌شوند که هوس یا عشقی در میان باشد».۱ اما این نظر چندان دقیق به نظر نمی‌رسد. درست است که به لحاظ کمّی‌حجم بسیار کمتری از شاهنامه به زنان ـ در مقایسه با مردان ـ اختصاص یافته، ولی […]