مصاحبه با فرانک اسنودن: چگونه بیماری‌های عالمگیر تاريخ را تغییر می­دهند

مصاحبه با با فرانک اسنودن: چگونه بیماری‌های عالمگیر تاريخ را تغییر می­دهند؟

چگونه بیماری‌های عالمگیر تاريخ را تغییر می­دهند مصاحبه[1] ایزاک کوتینر[2]، خبرنگار نشریه نیویورکر، با فرانک ام. اسنودن[3]، استاد تاریخ دانشگاه یِیل[4]  ۴ مارس ۲۰۲۰   ترجمه‌ی علی کاظمیان، زهرا شوشتری و نگین نژادعلی ویراسته‌ی یاسر میردامادی[5] فرانک ام. اسنودن، استاد بازنشسته تاريخ و تاريخ پزشكی در دانشگاه یِیل، در كتاب جديدش “بیماری‌های همه‌گیر[6] و جامعه: […]