مناظره ی داریوش آشوری با عنوان حافظ‌ شناسی

برنامه‌یِ پرگار | بهمن ۸۹ | حافظ‌ شناسی با حضور: داریوشِ آشوری و علیِ حصوری و بهمنِ صولتی