مصطفی ملکیان، مباحث و نکاتی در باب اصل علیت

مصطفی ملکیان، مباحث و نکاتی در باب اصل علیت

نکته اول در بحث این است که ما از تقریر دقیق اصل علیت صرف نظر می کنیم.چون مثلا بعضی از قدما می گفتند که تقریر دقیق اصل علیت این است که«هر حادثی نیازمند علت است.»بعضی ها میگفتند «هر ممکن الوجودی نیازمند علت است» کسانی هم می گفتند«هر فقیرالذاتی نیازمند علت است» تعابیر نادقیق دیگری هم […]

سخنرانی مرتضی مردیها با عنوان علیت در زندگی روزمره

عليت در زندگی روزمره، مرتضی مردیها

مرتضی مردیها تاکید می‌کند که «آخرین باری که در ایران سخنرانی کردم، ١٠ سال پیش بود. در این مدت معمولا پاسخم به دعوت‌هایی از این قبیل منفی بوده. » علت را امری کاملا تصادفی می‌داند و می‌گوید «علت خاصی نداشت و گفتم یک بار برای تنوع هم که شده پاسخ مثبت بدهم». مرتضی مردیها که […]