سخنرانی‌ عصب‌شناسی خندیدن به جوک از شروین وکیلی

سخنرانی‌ عصب‌شناسی خندیدن به جوک از شروین وکیلی

صوت سخنرانی‌ عصب‌شناسی خندیدن به جوک از دکتر شروین وکیلی چهارمین همایش علوم اعصاب تهران | ۳ دی ۹۴