شش ویژگی عقلانیت گفتاری به بیان مصطفی ملکیان

عقلانیت گفتاری ، استاد مصطفی ملکیان

در ادامه می توانید ویژگی هایی که مصطفی ملکیان برای عقلانیت گفتاری شرح داده اند را ملاحظه کنید: