انواع عشق به بیان مصطفی ملکیان: عشق اروتیک، عشق فیلیایی و عشق آگاپه

انواع عشق،مصطفی ملکیان،عشق اروتیک،عشق فیلیایی،عشق آگاپه

در فرهنگ جهانی، چه در فرهنگِ غرب؛ یعنی فرهنگی که ریشه اش در یونان و روم و مصر باستان بوده است، چه در فرهنگِ شرق؛ یعنی فرهنگی که ریشه اش در چین، هند و ژاپن باستان بوده است، سه پدیده شناخته شده است که از هر سه پدیده کما بیش به عشق، محبت، مهر و […]

معرفی کتاب درباره‌ی عشق ، ترجمه‌ای از آرش نراقی

معرفی کتاب درباره‌ی عشق ، ترجمه‌ای از آرش نراقیمعرفی کتاب درباره‌ی عشق ، ترجمه‌ای از آرش نراقی

کتاب درباره‌ی عشق مشتمل بر ترجمه ی پاره ای مقالات فلسفی مهم در خصوص عشق یا به بیان دقیق تر«عشق مجازی»، یعنی عشق رمانتیک یا اروتیک میان انسان هاست. نویسندگان این مقالات از جمله فیلسوفان صاحب نام در سنت فلسفه ی معاصر هستند، اندیشمندانی چون مارتا نوسباوم، رابرت سالومون، لارنس تامس، انت بایرو… که هر یک می […]