گفت و گو آرش نراقی و نهضت فرنودی با برنامه تابو

آیا زنان «عشق» و مردان «سکس» می‌خواهند؟

آیا عشق رمانتیک، به طور مشخص میان یک زن و مرد، چیزی فراتر از جذابیت جنسی و سکس است. آیا رابطه دو «تن» با یکدیگر بدون دخالت عشق، از رابطه بدن‌های عاشق کم‌ارزش‌تر است؟ آیا زنان و مردان در جست‌وجوی سکس و عشق با یکدیگر تفاوتی دارند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها برای شما هم مهم […]

معرفی کتاب درباره‌ی عشق ، ترجمه‌ای از آرش نراقی

معرفی کتاب درباره‌ی عشق ، ترجمه‌ای از آرش نراقیمعرفی کتاب درباره‌ی عشق ، ترجمه‌ای از آرش نراقی

کتاب درباره‌ی عشق مشتمل بر ترجمه ی پاره ای مقالات فلسفی مهم در خصوص عشق یا به بیان دقیق تر«عشق مجازی»، یعنی عشق رمانتیک یا اروتیک میان انسان هاست. نویسندگان این مقالات از جمله فیلسوفان صاحب نام در سنت فلسفه ی معاصر هستند، اندیشمندانی چون مارتا نوسباوم، رابرت سالومون، لارنس تامس، انت بایرو… که هر یک می […]