اثر مشترک عجم‌اغلو و جانسون توسط مترجمین کتاب بررسی شد؛ نزاع هزار ساله ما بر سر فناوری و بهروزی

نزاع هزار ساله ما بر سر فناوری و بهروزی

 اثر مشترک عجم‌اغلو و جانسون توسط مترجمین کتاب بررسی شد؛ از پیشرفت فناوری تا توهم برابری این نشست توسط سعید دهقانی پیاده شده است فیلم نشست را اینجا ببینید اثر تازه تارون عجم‌اغلو‌با عنوان 《نزاع هزار ساله ما بر سر فناوری و بهروزی》توسط علیرضا بهشتی شیرازی و محمدرضا فرهادی‌پور به فارسی ترجمه شده است. محمدرضا […]