الدین وأسئله الحداثه (محمّد ارکون، مصطفى ملکیان، عبدالمجید الشرفی، حسن حنفی)

الدين وأسئلة الحداثة (محمّد اركون، مصطفى ملكيان، عبدالمجيد الشرفی، حسن حنفی)

کتاب “الدین وأسئله الحداثه” (دین و پرسش‌های نو) شامل مجموعه‌ى چهار گفتار با چهار اندیشمند معاصر (از جمله مصطفی ملکیان) در باب نیازها و پرسش‌ها نو از دین است. مصاحبه‌شوندگان همگی از اساتید برتر حوزه الاهیات، فلسفه و کلام اسلامى هستند که پاسخ‌های مبسوطی به پرسش‌های الرفاعى عرضه می‌کنند. متن هریک از این مصاحبه‌ها پیش‌تر […]