رضا بابایی: صلح حسنی مظلوم‌تر از عاشورای حسینی

رضا بابایی: صلح حسنی مظلوم‌تر از عاشورای حسینی

در ضرورت قیام سید الشهداء(ع) کسی تردید نمی‌کند؛ اما برای درک صلح حسنی ، به فهم و درک بیشتری نیاز است؛ زیرا مردم – به طور معمول و غریزی – به مظلوم حق می‌دهند که بجنگد و با چنگ و دندان، حق خود را بگیرد؛ اما آتش‌بس و مصالحه را سرزنش می‌کنند. از این رو، […]