سخنرانی مصطفی ملکیان در کنگره والاپیامبر رحمت خمینی شهر

سخنرانی مصطفی ملکیان در کنگره والاپیامبر رحمت خمینی شهر

در سخنرانی مصطفی ملکیان در کنگره والاپیامبر رحمت هشت ویژگی که هر مسلمان بلکه هر دین‌داری در دنیای مدرن به مصلحت است داشته باشد تا در این دهکده جهانی که بسیار تُرد و شکننده است به دیگران آسیب نزند را بدین قرار برمی‌شمارند: ۱_ دچار خودشیفتگی فردی و گروهی نباشیم. ۲_ مسلمان و دیندار بودن طالب حقیقت […]