نخستین همایش علمی امید اجتماعی در ایران

نخستین همایش علمی «امید اجتماعی در ایران»

نخستین همایش «امید اجتماعی در ایران» در روزهای هفتم و هشتم اسفندماه ۱۳۹۶ از سوی موسسه رحمان با همکاری ۲۱ انجمن علمی، دانشکده، مرکز پژوهشی، نهاد مدنی و دستگاه اجرایی در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست؛ چیستی مفهوم و دستاوردهای نظری در حوزه امید اجتماعی، وضعیت امید اجتماعی […]

صوت سخنرانی سیدجواد طباطبایی در روز بزرگداشت سعدی

رسول جعفریان ، بررسی منازعات در مفهوم محکم و متشابه در یکصد ساله اخیر

سید جواد طباطبایی: من از تبریز به شیراز امده ام تا از ادب فارسی دفاع کنم/ کوشش من بر این است نشان دهم که چرا اهل ادب نتوانسته ادب فارسی را بفهمد/ ادب فارسی را باید در افق اندیشیدن ایرانی فهمید/ اشپنگلر المان را با ایران به قیاس می گرفت و یک جمله اساسی می گفت: […]