بیژن عبدالکریمی: فلسفه چیست؟

بیژن عبدالکریمی: فلسفه چیست؟

روز جمعه ۲۸ آبان ماه ، دکتر بیژن عبدالکریمی در جلسه ای که به صورت آنلاین در شهر کاغدی شیراز برگزار شد ، با رویکردی قاره ای به پرسش «فلسفه چیست» پرداخت و برخی از مهم ترین انتقادات به فلسفه ی تحلیلی را بر شمرد. ” شاید بتوان مهم ترین انتقاد به فلسفه های تحلیلی […]