میزگرد مبانی مدرنیته با حضور ملکیان، فرهادپور و پرستش

نشست " مبانی مدرنیته " در سالن كنفرانس انجمن جامعه‌شناسی با حضور مصطفی ملكیان، مراد فرهادپور و شهرام پرستش و با استقبال گسترده دانشجویان برگزار شد.

میزگرد مبانی مدرنیته با حضور مصطفی ملکیان، مراد فرهادپور و شهرام پرستش این میزگرد روز سه‌شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ توسط کمیته مطالعات فرهنگی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شده است.