نقد دکتر سروش دباغ به دکترغلامحسین دینانی (2)

نقدی تند به دکتر دینانی با قلم دکتر سروش دباغ

نوشتن اینکه « لابد عثمان نوازنده ای بوده»، متناسب با شان یک کتاب با مخطاب عام نیست؛ با قدری تحقیق می شد دریافت که « شرف الدین عثمان» نوازندۀ رباب در عصر مولانا بوده و آنرا در « شعاع شمس» گنجاند. از این مهمتر، در صفحات متعددی از این اثر دو جلدی، نکاتی درباره فلسفۀ […]

نقد دکتر سروش دباغ به دکترغلامحسین دینانی (1)

نقدی تند به دکتر دینانی با قلم دکتر سروش دباغ

اخیرا کتاب «شعاع شمس»، گفتگوی کریم فیضی با دکترغلامحسین دینانی به دستم رسید؛ گفتگویی دربارۀ غزلیات شمسِ جلال الدین رومی. در روزهای اخیر، بخشهای زیادی از این کتاب دو جلدی را در مطالعه گرفتم. صادقانه بگویم، از خواندن آن عمیقا تاسف خوردم. تا جایی که می دانم، تاکنون نقد جدی ای بر این اثر و […]