سخنرانی «نظریه‌های جدید در نیک‌زیستی» از جواد حیدری

سخنرانی «نظریه‌های جدید در نیک‌زیستی» از جواد حیدری

اگر بخواهیم وضع مطلوب آدمی را توصیف کنیم، دو اصطلاح بسیار پرکاربرد است: شادکامی [happiness] و نیک‌زیستی [well-being]. کل مباحثی که در این حوزه مطرح می‌شود به سه بخش مهم تقسیم‌کرده‌اند: ۱) نظریه‌های شادکامی یا نیک‌زیستی؛ ۲) چه چیزی ما را شادکام می‌کنند یا علل نیک‌زیستی کدامند؛ ۳) چگونه می‌توان شادکامی یا نیک‌زیستی را در […]

به سوی شادکامی ماندگار

به سوی شادكامی ماندگار

هنگام تجسم یک روز شاد و یا یک زندگی شاد، چه تصاویری به ذهن می‌آید؟  این تصاویر در نظر بعضی افراد ممکن است غذا خوردن با دوستان و یا اعضای خانواده، زمانیکه در کنار همند، می‌خندند، داستان می‌گویند و سرشار از احساس محبت هستند، باشد. دیگران ممکن است شادکامی را در تحقق بخشیدن به اهداف […]