پیشنهاد صدانت برای سیر مطالعاتی فلسفه غرب

پیشنهاد صدانت برای سیر مطالعاتی فلسفه غرب

ريچارد كريل می‌گويد: «برای آشنایی با فلسفۀ غرب، سه روش مرسوم است: روش اول، تمركز بر انديشمندان يونان باستان، خصوصاً سقراط، افلاطون و ارسطو است، كه فلسفۀ غرب را بنيان نهادند. از آنجا كه بقيۀ تاريخ فلسفه بر انديشۀ يونانيانِ باستان بنا می‌شود، اين رويكرد مبنای درستی را فراهم می‌آورد تا علاقه‌مندان به مطالعات بيشتری […]

پیشنهاد صدانت برای سیر مطالعاتی فلسفه اسلامی

پیشنهاد صدانت برای سیر مطالعاتی فلسفه اسلامی

فلسفه اسلامی و خوانش‌هایی دیگرگون امروزه فلسفه اسلامی در مرحله انجماد به‌سر می‌برد و در بیرون از حوزه خاص خودش جدی گرفته نمی‌شود. یک شاهد برای این مدعا آن است که در هیچ‌کدام از حوزه‌های فرهنگی ردپایی از این نوع آگاهی فلسفی به چشم نمی‌خورد. فلسفه‌های غربی بیشتر مورد توجه و اقبال است تا فلسفه‌های […]