پیشنهاد صدانت برای سیر مطالعاتی فلسفه غرب

پیشنهاد صدانت برای سیر مطالعاتی فلسفه غرب

ريچارد كريل می‌گويد: «برای آشنایی با فلسفۀ غرب، سه روش مرسوم است: روش اول، تمركز بر انديشمندان يونان باستان، خصوصاً سقراط، افلاطون و ارسطو است، كه فلسفۀ غرب را بنيان نهادند. از آنجا كه بقيۀ تاريخ فلسفه بر انديشۀ يونانيانِ باستان بنا می‌شود، اين رويكرد مبنای درستی را فراهم می‌آورد تا علاقه‌مندان به مطالعات بيشتری […]